KPSS - Coğrafya 

1

Türkiye yer şekillerinin biçimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

A  Epirojenik hareketler
B  Orojenik hareketler
C  Volkanizma
D  Buzulllar
E  Akarsular
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

1500 metreden yüksek platolarda hangi ekonomik faaliyet yaygındır?

A  Tarım
B  Hayvancılık
C  Ticaret
D  Endüstri
E  Madencilik
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Türkiye de erozyonu önlemek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A  Eğimli alanlarda tarım etkinliklerinin yapılması
B  Yağışlarda oluşan suların kanalize edilmesi
C  Ağaçlandırma yapmak
D  Hayvan otlatılan alanların belirlenmesi
E  Tarım üst sınırının belirlenmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdaki yörelerin hangisinde ovaların önemli bir kısmı erimesi ile oluşmuş veya gelişmişlerdir?

A  Kıyı Ege ovaları
B  Güney Marmara ovaları
C  İç Anadolu ovaları
D  Doğu Anadolu Ovaları
E  Göller Yöresi ovaları
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıda verilmiş olan paralellerin hangisinde insanların yerleşmesi için yüksek alanlar daha elverişlidir ?

A  5 derece Güney -10 derece Kuzey paralelleri arası
B  Kutup daireleri ve kutuplar çevresi
C  20 derece Güney - 25 derece Kuzey paralelleri arası
D  60 derece Kuzey - 70 derece Kuzey paralelleri arası
E  30 derece Kuzey - 30 derece Güney paralelleri arası
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdakilerden hangisinde karstik yerşekillerin oluşabilmiştir?

A  Antalya
B  Rize
C  Erzurum
D  Çankırı
E  Artvin
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Türkiye'de tarihi aşamalardan geçerek gelişimini sürdüren çok sayıda kentimiz vardır.

Aşağıda verilen yörelerin hangisinin gelişiminde tarihi gelişimin katkısı azdır ?

A  Bergama
B  Konya
C  Karabük
D  Amasya
E  Edirne
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi su erozyonunu engellemek için yapılan tedbirlerden biri değildir?

A  Eğimi fazla arazilerde setler yapmak
B  Tarlayı eğim yönüne dik olarak sürmek
C  Mevcut bitki örtüsünü korumak
D  Otlak ve meraları tarla haline getirmek
E  Nöbetleşe ekim yapmak
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Ülkemizde dağınık yerleşme örneklerine Doğu Karadeniz'de toplu yerleşme örneklerine ise iç kesimlerde rastlanır.

Yerleşme biçimlerindeki bu farklılık özellikle aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır ?

A  Yer şekilleri
B  Turizm
C  Ulaşım
D  Toprak yapısı
E  Endüstri
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi Ege Denizi kıyı ovası değildir?

A  Meriç ovası
B  Bafra ovası
C  Bakırçay ovası
D  Gediz ovası
E  Küçük Menderes ovası
  Boş Bırakmak İstiyorum