KPSS - Coğrafya 

1

Aşağıdakilerden hangisi ova oluşumunda etkili olmuştur?

A  Tektonik hareketlerle
B  Dalga ve akıntılarla
C  Karstik olaylarla
D  Akarsu aşındırma ve biriktirmesiyle
E  Volkanik olaylarla
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Ankara'ya güneş ışınlarının yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi Ankaranın hangi özelliğinin  sonucudur?

A  Kuzey yarımkürede yer almasının
B  Bulunduğu enlemin
C  Bulunduğu boylamın
D  Özel konumunun
E  Bulunduğu bölgenin
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşumunda dalgalar ve akıntıların doğrudan etkisi yoktur?

A  Yalıyar
B  Deniz kulağı
C  Tombolo
D  Koy
E  Haliç
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

I.Eğimli yamaç

II.Killi tabaka

III.Bol yağış

Türkiye de yukarıda verilen özelliklerin bulunduğu yerlerde  hangi türdeki göllerin oluşması beklenir?

A  Alüvyal set gölü
B  Heyelan set gölü
C  Lav set gölü
D  Kıyı set gölü
E  Buzul gölü
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Ahşap iskelet arasının kerpiç ve tuğla malzeme ile doldurulması ile yapılan evler hımış ev denir.

Kırsal bölgelerde konut yapımında iklim ve doğal malzemenin varlığı temel etken olduğuna  göre, aşağıdakilerden hangisiinde kırsal alanda hımış evlere daha çok rastlanır?

A  Orta Fırat Bölümü
B  Doğu Karadeniz bölümü
C  Adana bölümü
D  Konya bölümü
E  Batı karadeniz bölümü
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I.Obruk

II.Haymana

III.Bozok

IV.Taşeli

V.Cihanbeyli

Yukarıdaki platoların hangileri üzerinde kireçtaşı  karstlaşması yaygındır?

A  Yalnız I
B  II ve III
C  IV ve V
D  I ve IV
E  Yalnız IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Türkiyenin normal saat (kış saati) uygulamasında kullanıldığı ulusal saatin ortasındaki meridyen(ayar meridyeni)hangi kentin yakınlarından gecer?

A  İzmit
B  Ankara
C  Samsun
D  Erzurum
E  Iğdır
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

I.Terkos

II.İznik

III.Manyas

IV.Ulubat

V.Sapanca

Yukarıda Marmara Bölgesin da bulunan göllerden bazıları verilmiştir.

Verilen göllerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Türkiyede gün içinde yatay bir düzlem üzerindeki dik bir çubuğun gölgesinin en kısa olduğu an gölge hangi yönü gösterir?

A  Güneyi
B  Kuzeyi
C  Güneybatı
D  Doğuyu
E  Batıyı
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

I. Enine kıyılra - Ege kıyıları

II. Boyuna kıyılar- Karadeniz kıyıları

III.Ria kıyı tipi- Taşeli yarımadası kıyıları

IV.Dalmaçya kıyı tipi- Kaş çevresi

V.Limanlı kıyılar- Büyük çekmece gölü kıyıları

Yukarıdaki Türkiye de görülen bazı kıyı tiplerine örnekler verilmiştir.

Verilen kıyı tiplerinden hangisi doğru değildir?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum