KPSS - Coğrafya 

1

I.Obruk

II.Haymana

III.Bozok

IV.Taşeli

V.Cihanbeyli

Yukarıdaki platoların hangileri üzerinde kireçtaşı  karstlaşması yaygındır?

A  Yalnız I
B  II ve III
C  IV ve V
D  I ve IV
E  Yalnız IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Delta oluşumunu en zor gerçekleşen Türkiye kıyısı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Doğu Karadeniz
B  Marmara
C  Akdeniz
D  Ege
E  Orta Karadeniz
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun aşındırmasını en fazla artırır?

A  Yatak eğiminin fazla olması
B  Yatağın eriyebilen taşlardan oluşması
C  Taşıdığı su miktarını fazla olması
D  Sıcak iklim bölgesinde bulunması
E  Rejimin düzenli olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonunun etkili olduğu bölgelerin özellikleri değildir?

A  Bitki örtüsünün zayıf olması
B  İklimin kurak veya yarı kurak olması
C  Nadas alanlarının çok olması
D  YAğış miktarının az olması
E  Çayır ve mera alanlarının fazla olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Kıyıların oluşmasında en çok buzullar ve akarsular etkili olmuştur.Bu etkiler nedeniye çeşitli kıyı türleri oluşmuştur.

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve kıyı uzunluğu 8333 km. dir. Aşağıdaki kıyı türlerinden hangisi ülkemizde yoktur?

A  Fiyort
B  Enine kıyı
C  Ria
D  Dalmaçya
E  Boyuna kıyı
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdaki ovalardan hangisinin denizden olan yüksekliği daha çoktur?

A  Bafra
B  Gediz
C  Seyhan
D  Pasinler
E  Silifke
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu da değildir?

A  Gaziantep Platosu
B  Şanlıurfa Platosu
C  Diyarbakır Havzası
D  Mardin- Mazı Dağı Arası
E  Ardahan Platosu
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki yörelerden hangisinde ahşap ev yapımının daha az olması beklenir ?

A  Artvin yöresi
B  Sinop yöresi
C  Kastamonu yöresi
D  Muğla yöresi
E  Kırşehir yöresi
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin matematik konumunun sonuçlarından değildir?

A  Aynı anda 4 mevsim özelliklerinin görülmesi
B  Kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalması
C  Doğusu ile batısı arasında 76 dakika yerel saat farkı olması
D  Akdeniz in Karadenizin tuzlu olması
E  Erzurum da iftar saatinin Ankaradan önce olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiyede ki dağların özelliği aşağıdakilerden hangisi ile en yakından ilgilidir?

A  Hersiyen ve Kaledonyen orojeneziyle oluşmuştur
B  Üçünca zamanda oluşmuş genç kıvrım dağlarıdır.
C  Eski dönemde oluşmuş aşınmış dağlarıdır.
D  Dördüncü zamanda oluşmuş aşınmış dağlardır.
E  En eski kıta çekirdekleridir.
  Boş Bırakmak İstiyorum