KPSS - Coğrafya 

1

Aşağıdakilerden hangisi Ege Denizi kıyı ovası değildir?

A  Meriç ovası
B  Bafra ovası
C  Bakırçay ovası
D  Gediz ovası
E  Küçük Menderes ovası
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Türkiyede gün içinde yatay bir düzlem üzerindeki dik bir çubuğun gölgesinin en kısa olduğu an gölge hangi yönü gösterir?

A  Güneyi
B  Kuzeyi
C  Güneybatı
D  Doğuyu
E  Batıyı
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Kıvrımlı yapılarda, iki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli Tabakalarda basınçlı yer altı suları biriktirir.Bu kaynağa ne isim verilir.?

A  Fay kaynağı
B  Vadi kaynağı
C  Yamaç kaynağı
D  Artezyen kaynağı
E  Karstik kaynak
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Türkiye'de kırsal yerleşme şekillerinin toplu ya da dağınık olmasında rol oynayan başlıca faktörler aşağıdakilerden hangisidir ?

A  Yer şekilleri ve su kaynakları
B  Ekonomik faaliyet türü+
C  Tarım ürün çeşitleri
D  Nüfus yoğunluğu
E  Ulaşım olanakları
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisinde karstik yerşekillerin oluşabilmiştir?

A  Antalya
B  Rize
C  Erzurum
D  Çankırı
E  Artvin
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Kış mevsiminde Konya'dan hareket eden bir kişi hangi kente gündüz daha uzun olduğunu görür?

A  İzmit
B  Samsun
C  İzmir
D  Antalya
E  Iğdır
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Ankara da yaşayan bir öğrenci gittiği yerde güneşin erken doğduğunu ve gündüz süresinin aynı olduğunu söylüyorsa hangi yöne gitmiştir?

A  Kuzeye
B  Güneye
C  Doğuya
D  Batıya
E  Güneybatı
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumuyla ilgili özelliklerden değildir?

A  Ortalama yükseltisinin fazla olması
B  Kuzey yarımkürenin doğu yarısında bulunması
C  İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Karadeniz i Akdeniz e bağlaması
D  Üç tarafının denizlerle çevrili olması
E  Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Türkiye normal ulusal saati (kışın) kullanıldığı zaman, bu ssat diliminin ayar meridyeni aşağıdaki kentlerden hangisinin yakınlarından geçer?

A  Edirne
B  İzmit
C  Ankara
D  Iğdır
E  Hatay
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Buzulların etkili olduğu alanların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A  Bitki örtüsü cılızdır.
B  Yağış miktarı azdır.
C  Soğuk iklim bölgeleridir.
D  Kar yağışı azdır.
E  Mekanik parçalanması azdır.
  Boş Bırakmak İstiyorum