KPSS - Coğrafya 

1

Kış mevsiminde Konya'dan hareket eden bir kişi hangi kente gündüz daha uzun olduğunu görür?

A  İzmit
B  Samsun
C  İzmir
D  Antalya
E  Iğdır
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Daha az topraktan daha fazla ürün elde etme çalışmalarının yaygın olduğuu köylerimiz aşağıdakilerden hangisidir ?

A  Dağ köyleri
B  Hayvancı köyleri
C  Balıkçı köyleri
D  Yayla köyleri
E  Ekinci köyleri
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Karadeniz den İstanbul Boğazı yolu ile Marmara ya Çanakkale Boğaz ından Ege Denizi ne doğru görülen üst akıntının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Karadeniz in daha kuzeyde olması
B  Ege denizinin Karadeniz den daha tuzlu olması
C  Karadenizin sularının daha soğuk olması
D  Karadenizin Ege denizinden büyük olması
E  Karadenizin su seviyesini yüksek olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Rüzgar hangi iklim bölgelerinde aşındırma ve ve biriktirme şekilleri çok oluşturur?

A  İklim
B  Rüzgarlı
C  Kurak
D  Sıcak
E  Basınçlı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdaki hangisi, delta ovası değildir?

A  Bafra
B  Menderes
C  Bakırçay
D  Amik ovası
E  Çukurova
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türkiye yer şekillerinin biçimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

A  Epirojenik hareketler
B  Orojenik hareketler
C  Volkanizma
D  Buzulllar
E  Akarsular
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Türkiyenin menteşe yöresindeki kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Ria tipi kıyılar
B  Limanlı kıyılar
C  Boyuna kıyılar
D  Haliçli kıyılar
E  Dalmaçya kıyılar
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin önemli deltalarından biri değildir?

A  Meriç Deltası
B  Gediz Deltası
C  Bakırçay Deltası
D  Çoruh Deltası
E  Çukurova
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Deprem oluşma özelliği yüksek olan alanlarda konutlar hafif ve esnek malzemelerden yapılmalıdır.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde, bu tür malzeme kullanma ihtiyacı en fazladır ?

A  Mersin
B  Sakarya
C  Mardin
D  Karaman
E  Kırklareli
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun aşındırmasını en fazla artırır?

A  Yatak eğiminin fazla olması
B  Yatağın eriyebilen taşlardan oluşması
C  Taşıdığı su miktarını fazla olması
D  Sıcak iklim bölgesinde bulunması
E  Rejimin düzenli olması
  Boş Bırakmak İstiyorum