KPSS - Coğrafya 

1

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan volkanik dağ aşağıdakilerden hangisidir?

A  Kula
B  Karadağ
C  Karacadağ
D  Hasandağ
E  Nemrut
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisi plato görünümündedir?

A  İzmir civarı
B  Balıkesir cevresi
C  Denizli cevresi
D  Uşak cevresi
E  Manisa çevresi
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Bir yerleşme yerinin köy ya da şehir sayılmasında; nüfusun çokluğu, ekenomik faaliyetlerin tülrü, halkın gelir durumu, özel konumu gibi faktörler etkili olmaktadır.

Şırnak'ın il yapılmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz ?

A  Şırnakın Habur Sınır Kapısına yakın olmasıyla
B  Şırnakın önemli bir ticaret merkezi olmasıyla
C  Şırnakın özel konumuyla
D  Şırnakta zengin maden yataklarının bulunmasıyla
E  Şırnakta nüfusun çok olmasıyla
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Daha az topraktan daha fazla ürün elde etme çalışmalarının yaygın olduğuu köylerimiz aşağıdakilerden hangisidir ?

A  Dağ köyleri
B  Hayvancı köyleri
C  Balıkçı köyleri
D  Yayla köyleri
E  Ekinci köyleri
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

İzmit ile hangi kent arasındaki yerel saat farkı daha azdır?

A  Afyon
B  İzmir
C  Ankara
D  Samsun
E  Trabzon
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türkiye de bazı dağların yüksek kısımlarından buzul aşındırılması ile meydana gelen sirk gölleri bulunmaktadır.

Aşağıda verilen dağlardan hangisinde sirk göllerinin yer alması beklenmez?

A  Ağrı Dağı
B  Cilo Dağı
C  Yıldız Dağları
D  Boklarlar
E  Kaçaklar
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Türkiyede gün içinde yatay bir düzlem üzerindeki dik bir çubuğun gölgesinin en kısa olduğu an gölge hangi yönü gösterir?

A  Güneyi
B  Kuzeyi
C  Güneybatı
D  Doğuyu
E  Batıyı
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Akdeniz bölgesinin hangi dağında buzul aşındırma yoktur?

A  Bey Dağları
B  Nur dağları
C  Sultan dağları
D  Bolkar dağları
E  Aladağlar
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdaki yörelerden hangisinde rüzgar erozyonu daha çok etkilidir?

A  Trabzon
B  Erzurum
C  Antalya
D  Konya
E  Muğla
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Karst şekilleri  yurdumuzun nerelerinde görülmez?

A  Akdeniz Bölgesinde
B  Ege Bölgesinde güneyi
C  Erzurum civarı
D  Batı Karadeniz Bölgesi
E  Doğu Karadeniz Bölgesi
  Boş Bırakmak İstiyorum