KPSS - Coğrafya 

1

Türkiye yer şekillerinin biçimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

A  Epirojenik hareketler
B  Orojenik hareketler
C  Volkanizma
D  Buzulllar
E  Akarsular
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerleşmelerin üst sınırı azalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde yerleşme sınırı daha yükseklerde yer alır ?

A  İstanbul
B  Bursa
C  Hatay
D  Rize
E  Kars
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi delta ovalarımızın önemini arttıran bir özellik değildir?

A  Mineraller bakımından zengindir.
B  Tarım için elverişlidir.
C  Nüfus yoğundur.
D  Endüstri yoğundur.
E  Tarım Faaliyetleri yoğundur.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Ülkemizin bazı kırsal yörelerinde ki mesken tiplerinde, daha çok yakın çevreden sağlanan yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, yakın çevreden temin edilen doğal yapı malzemelerin mesken tipleri üzerindeki etkisi daha azdır ?

A  Orta Fırat
B  Yukarı kızılırmak
C  Doğu Karadeniz
D  Çatalca-Kocaeli
E  Erzurum-Kars
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdaki dağlardan hangisi genç volkan dağlarından biri değildir?

A  Erciyes Dağı
B  Tendürek Dağı
C  Ağrı Dağı
D  Uludağ
E  Hasandağı
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türkiyede gün içinde yatay bir düzlem üzerindeki dik bir çubuğun gölgesinin en kısa olduğu an gölge hangi yönü gösterir?

A  Güneyi
B  Kuzeyi
C  Güneybatı
D  Doğuyu
E  Batıyı
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Denize kıyısı olan bölgelerimizde önemli yerleşim merkezleri kıyılarda sıralandığı halde Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde  bu durum görülmez.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir ?

A  Kıyıların girintili çıkıntılı olması
B  Dağların denize dik uzanmasıyla
C  Kıyılarda yer alan toprakların verimsiz olmasıyla
D  Akdeniz ikliminin iç kısımlara sokulabilmesiyle
E  Endüstri kuruluşlarının kıyıdan uzak olmasıyla
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

I.Obruk

II.Haymana

III.Bozok

IV.Taşeli

V.Cihanbeyli

Yukarıdaki platoların hangileri üzerinde kireçtaşı  karstlaşması yaygındır?

A  Yalnız I
B  II ve III
C  IV ve V
D  I ve IV
E  Yalnız IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdaki bölgelerden hangisi volkanik etkinliğinin daha fazla olduğu söylenebilir?

A  Akdeniz
B  Güneydoğu Anadolu
C  Ege
D  Doğu Anadolu
E  Marmara
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

- İzmir

- Ankara

-Sinop

-Hatay

-Kars

Yukarıdaki haritad verilen kentlerin hangisinde güneş daha geç batar?

A  Sinop
B  Ankara
C  İzmir
D  Kars
E  Hatay
  Boş Bırakmak İstiyorum