KPSS - Coğrafya 

1

Heyelan aşağıdaki yörelerden hangisinde daha çok görülür?

A  Kars
B  Trabzon
C  Konya
D  Aydın
E  Balıkesir
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Deprem ve volkanin etkinliklerin Alp-Himalaya kıvrim sistemi alanlarında görülmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A  Yerkabuğunun bu kesimlerde oturmamış olması
B  Sert ve kristalin kütlelerden oluşması
C  Katı yer kabuğunun buralarda ince olması
D  Yüzey şekillerinin aynı yönde uzanması
E  Tortul kütlelerinin yumuşak olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdaki dağlardan hangisi genç volkan dağlarından biri değildir?

A  Erciyes Dağı
B  Tendürek Dağı
C  Ağrı Dağı
D  Uludağ
E  Hasandağı
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisinde karstik yer şekillerinin görülme olasılığı daha azdır?

A  Teke Yöresi
B  Sivas Yöresi
C  Mardin Yöresi
D  Ihlara Yöresi
E  Göller Yöresi
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Türkiye de erozyonu önlemek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A  Eğimli alanlarda tarım etkinliklerinin yapılması
B  Yağışlarda oluşan suların kanalize edilmesi
C  Ağaçlandırma yapmak
D  Hayvan otlatılan alanların belirlenmesi
E  Tarım üst sınırının belirlenmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Akdeniz Bölgesin de mağaralar ve obruklar önemli turistik yöreleri oluşturmaktadır.

Bu bölgede bu tür doğal güzelliklerin oluşabilmesini, aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

A  Yağmur yağışının fazla olması
B  Kalkerli tabakaların bulunması
C  Eğimin fazla olması
D  Yeraltı sularının çok fazla olması
E  Fay hatlarının yaygın olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşumunda dalgalar ve akıntıların doğrudan etkisi yoktur?

A  Yalıyar
B  Deniz kulağı
C  Tombolo
D  Koy
E  Haliç
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki hangisi, delta ovası değildir?

A  Bafra
B  Menderes
C  Bakırçay
D  Amik ovası
E  Çukurova
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovasının oluşumunda etkili değildir?

A  Akarsuyun materyali
B  Kıyının sığ olması
C  Gelgit
D  Tektonik olaylar
E  Jeolojik yapı
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Eğimli yamaçlarda; yağışlar nedeniyle toprak tabakasıyla birlikte ana kayanın da parçalanarak yerçekimi doğrultusunda yer değiştirmesine heyelan denir.

Aşağıdaki kaya türlerinden hangisinin olduğu yerlerde heyalanlarını daha az olması beklenir?

A  Kalker
B  Bazalt
C  Kiltaşı
D  Granit
E  Kumtaşı
  Boş Bırakmak İstiyorum