KPSS - Coğrafya 

1

Ankara'ya güneş ışınlarının yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi Ankaranın hangi özelliğinin  sonucudur?

A  Kuzey yarımkürede yer almasının
B  Bulunduğu enlemin
C  Bulunduğu boylamın
D  Özel konumunun
E  Bulunduğu bölgenin
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Türkiyenin dünya üzerindeki askeri, siyasi, kültürel ekonomik özelliklerini aşağıdakilerden hangisi anlatır?

A  Demografik özellikler
B  Jeolojik özellikler
C  Hidrolojik özellikler
D  Jeopolitik özellikler
E  Matematik özellikler
  Boş Bırakmak İstiyorum

3
  • Kır nüfusu yoğundur.
  • Diğer bölgelere göç verilir.
  • Nadas tarımının en az yapıldığı bölgemizdir

Bu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir ?

A  Akdeniz
B  İç Anadolu
C  Karadeniz
D  Ege
E  Güneydoğu Anadolu
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Delta oluşumunu en zor gerçekleşen Türkiye kıyısı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Doğu Karadeniz
B  Marmara
C  Akdeniz
D  Ege
E  Orta Karadeniz
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Karstik yer şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi daha çok gerekir?

A  Yağış miktarı
B  Bitki örtüsünün seyrek olması
C  Eğimli arazi
D  Eriyebilen taşlar
E  Kayaçların çatlaklı olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu da değildir?

A  Gaziantep Platosu
B  Şanlıurfa Platosu
C  Diyarbakır Havzası
D  Mardin- Mazı Dağı Arası
E  Ardahan Platosu
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

I.Terkos

II.İznik

III.Manyas

IV.Ulubat

V.Sapanca

Yukarıda Marmara Bölgesin da bulunan göllerden bazıları verilmiştir.

Verilen göllerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Karst şekilleri  yurdumuzun nerelerinde görülmez?

A  Akdeniz Bölgesinde
B  Ege Bölgesinde güneyi
C  Erzurum civarı
D  Batı Karadeniz Bölgesi
E  Doğu Karadeniz Bölgesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin matematik konumunun sonuçlarından değildir?

A  Aynı anda 4 mevsim özelliklerinin görülmesi
B  Kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalması
C  Doğusu ile batısı arasında 76 dakika yerel saat farkı olması
D  Akdeniz in Karadenizin tuzlu olması
E  Erzurum da iftar saatinin Ankaradan önce olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiye kıyılarının oluşumunda çeşitli etkenler rol oynamış ve farklı kıyı tipleri meydana gelmiştir.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı hangi kıyı tipine örnektir?

A  Dalmaçya
B  Fiyort
C  Falezli
D  Riya
E  Boyuna
  Boş Bırakmak İstiyorum