Genel Kültür 

1

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası‘nın özelliklerinden değildir?

A  Az katılımcı demokrasi modeli benimsenmiştir.
B  Siyasi tıkanıklıkları giderici hükümler içerir.
C  Yumuşak bir anayasadır.
D  Kazuistik bir yöntemle düzenlenmiştir.
E  Yürütme organı, önceki anayasalara nazaran güç¬lendirilmiştir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I. Balkan Savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A  Arnavutluk
B  Bulgaristan
C  Yunanistan
D  Sırbistan
E  Karadağ
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

 

I. Samanoğulları

II. Karamanoğulları

III. Büyük Selçuklular

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Türklerin islamiyete geçmeleriyle birlikte aşağıdakilerden hangisi kullanılan hükümdarlık unvanlarından biri olmuştur? 

A  Hakan
B  Kağan
C  Sultan
D  Han
E  Yabgu
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi devletin kurucu unsurlarından değildir?

A  Egemenlik
B  Ülke
C  İnsan topluluğu
D  Sivil toplum örgütleri
E  Yöneticiler
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Lale Devrinde, 

I. kültürel, 

II. askeri,

III. mimari

alanlarından hangilerinde yenilikler yapılmıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve III
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Medeni Kanuna işlerlik kazandırma ve halkla devlet arasındaki ilişkileri düzene koymaya yönelik olarak 1934 te aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A  Şeriat Mahkemelerinin kapatılması
B  Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi
C  Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kapatılması
D  Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi
E  Dinî kıyafetlerle dolaşılmasının yasaklanması
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Mustafa Kemal Samsun Raporu nda aşağıdaki görüşlerden hangisine yer vermiştir?

A  Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B  Ulusal sınırlar içerisine vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
C  Türk milletinin İzmir in işgaline ve diğer işgallere tahammülü yoktur.
D  Millî kuvvetleri etkili millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
E  Kars, Ardahan ve Batum da gerekirse yeniden halk oylaması yapılabilir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Siyasal iktidarın olağan el değiştirme şekli hangisidir?

A  ihtilal
B  Savaş
C  Askeri darbe
D  Sivil darbe
E  Seçim
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıda verilen akarsu havzalarından hangisi Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında bulunmaz?

A  Orta Fırat
B  Aras
C  Kura
D  Yukarı Fırat
E  Yukarı Murat
  Boş Bırakmak İstiyorum