Genel Kültür 

1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde açılan yükseköğretim kurumlarından biri değildir? 

A  Ankara Hukuk Mektebi
B  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
C  Yüksek Ziraat Mektebi
D  Siyasal Bilgiler Okulu
E  Ankara Tıp Fakültesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Birinci Dünya Savaşından sonra aşağıdaki Anadolu topraklarından hangileri Fransa tarafından işgal edilmiştir?

A  Musul-Batum
B  Antalya-Konya
C  İzmir-Çanakkale
D  Mersin-Adana
E  Urfa-Kars
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde gerçekleştirilen hukuk inkılaplarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A  Avrupa örnek alınarak gerçekleştirilmiştir.
B  Hukuk alanındaki dinî uygulamalara son verilmiştir.
C  Hukuk devleti ve kanun üstünlüğü ilkelerinin güçlenmesinde etkili olmuştur.
D  Herkesin kendi dinine göre yargılanmasına olanak tanınmıştır.
E  Hukuk alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamıştır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

*Zafer Kuleleri

*Mahmut Bendi

aşağıdaki Türk-İslam devletlerinde hangisine aittir?

A  Gazneliler
B  Karahanlılar
C  Büyük Selçuklular
D  Tolunoğulları
E  İhşitler
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Kurtuluş Savaşında 10 Ocak 1920 de Ankarada yayımlanan ve TBMMde alınan kararları Türk kamuoyuna duyuran gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A  Yenigün
B  İkdam
C  Hakimiyetimilliye
D  Albayrak
E  İradeimilliye
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Osmanlı ve Türk tarihinin ilk medenî kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A  Mecelle
B  Kanunname-i Ali Osman
C  Sened-i İttifak
D  Ekber ve Erşed Kanunu
E  Kanunuesasi
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Türk-İslam  sanatında sultanlar, emirler ve büyük devlet adamları adına yapılan anıt mezarlara ne ad verilmektedir?

A  Külliye
B  Kurgan
C  Kümbet
D  İmaret
E  Bedesten
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

 

Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyük kervansarayların

hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Bu durumun,

I. sanat,

II. ticaret,

III. askerlik

alanlarının hangilerinde görülen gereksinimin bir

sonucu olduğu savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde İslamiyet ile birlikte görülen sanat dallarından biri değildir?

A  Hat
B  Minyatür
C  Taş işçiliği
D  Tezhip
E  Kakmacılık
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

I. Türk Dil Kurumu

II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

III. Türk Tarih Kurumu

 

Yukarıdakilerden hangileri kültür alanında ümmetçi anlayışların terk edilmesinde etkili olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum