Genel Kültür 

1

1921 Anayasasına; "Türkiye devletinin dini İslam dır." hükmü aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında eklenmiştir? 

A  Cumhuriyetin ilanı
B  Saltanatın kaldırılması
C  Halifeliğin kaldırılması
D  Milletvekili yeminindeki dini ifadelerin çıkarılması
E  Atatürk İlkelerinin Anayasa metnine eklenmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna karstik yapının önemli bir katkısı yoktur?

A  Pamukkale
B  Karain Mağarası
C  Manavgat Şelalesi
D  Peribacaları
E  Köprülü Kanyonu
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

 

9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilme-sine dair kanun çıkarılmıştır.

Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,

I. dışa bağımlılığın azaltılması,

II. yerli üretimin desteklenmesi,

III. sanayileşmenin çabuklaştırılması

durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Tanzimat Döneminde eğitim alanında yapılan ıslahatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A  Maarif-i Umum Nezaretinin kurulması
B  İlk kez Avrupa ya öğrenci gönderilmesi
C  İlköğretimin kızlar için de zorunlu hâle getirilmesi
D  Galatasaray Sultanisi nin açılması
E  İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval ın yayımlanması
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

I. Mimari

II. Ticaret

III. Askerlik

Anadolu Selçukluları Döneminde yukarıdaki alanlardan hangilerinde ilerlemeler yaşanmıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Islahat Fermanı aşağıdaki belgelerden hangisinin metnine eklenerek ferman hükümlerinin uygulanması uluslararası bir boyut kazanmıştır?

A  Reval Görüşmeleri
B  Paris Antlaşması
C  Londra Konferansı
D  İstanbul Konferansı
E  Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Yeni Türk devletindeki, 

I. Saltanatın kaldırılması

II. Cumhuriyetin ilan edilmesi

III. Harf inkılabının yapılması

inkılaplarından hangileri ulusal egemenlik anlayışıyla ilişkilidir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Orta Asya'da Türklerin eşyları ile beraber gömülerek ve kimsenin tahrip etmemesi için üzerine tonlarca toprak yığmak suretiyle yuvarlak bir tepecik şekli verilen mezarlara verilen isimdir?

A  Kümbet
B  Kurgan
C  Balbal
D  Yuğ
E  Kaman
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Yeni Türk devletindeki, 

I. TBMM nin açılması

II. çok partili hayata geçilmesi

III. hilafetin kaldırılması

gelişmelerden hangileri Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi Dağılma Dönemi'nde Rusya'yla imzalanan antlaşmalardan biri değildir?

A  Bükreş Antlaşması
B  Edirne Antlaşması
C  Paris Barış Antlaşması
D  Berlin Antlaşması
E  Çanakkale Antlaşması
  Boş Bırakmak İstiyorum