KPSS - Tarih 

1

I.Ribat-ı Melik Kervansarayı 

II. Leşker-i Pazar Sarayı

III.Ribat-ı Mani Kervansarayı

IV.Isfahan Cuma Camisi

Yukarıda verilen eserlerden hangileri Gazneliler dönemine ait değildir?

A  II-III
B  I-IV
C  III-IV
D  II-IV
E  I-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I.Danişmendliler

II.Candaroğulları

III.Karamanoğulları

Selçuklu Devleti ile beraber Haçlılara karşı yapılan savaşlarda yer alan beylik ya da beylikler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A  I
B  II
C  III
D  I-II
E  II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Karahanlı Devleti nin dünya eğitim tarihine yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A  İlk medreseyi kurmaları
B  İlk defa bursluluk sistemini uygulamaları
C  Bilim insanların korumaları
D  Çeviriler yapmaları
E  Dil çalışmaları yapmaları
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

I. Hunlar

II. Göktürkler

III. Avarlar

Yukarıdaki verilen Türk Devletlerinden hangisi ya da hangileri birden fazla devlet kurmuştur?

A  I
B  I-II
C  III
D  II
E  I-II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Anadolu nun en eski camisi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Diyarbakır Ulu Camii
B  Siirt Ulu Camii
C  Bitlis Ulu Camii
D  Divriği Ulu Camii
E  Erzurum Ulu Camii
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi,aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?

A  Sırpsındığı Savaşı ilee
B  Fetret döneminin başlanması ile
C  İstanbulun fethedilmesi ile
D  İlk donanmanın oluşturulması ile
E  Sokullu nun ölümü ile
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

I. Oymacılık

II. Çİnicilik

III.Hat sanatı

IV. Mimari

Türk-İslam Devletlerinde resim ve heykel yapımının yasaklanmasının yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin gelişmesine katkıda bulunduğu söylenemez?

A  I
B  I-II
C  III
D  I-III
E  IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi Mısır da hüküm sürmüş Türk Devletlerinden biri değildir?

A  Eyyubiler
B  Tolunoğulları
C  İhşidiler
D  Memlükler
E  Fatimiler
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

I. Kut anlayışı

II. İkili teşkilat

III. Ülkenin hanedanının ortak malı olması

Yukarıdaki düşüncelerden hangisi ya da hangilerinin ilk Türk Devletlerinde hükümdarın otoritesini arttırmada etkili olduğu söylenebilir?

A  I
B  II
C  III
D  I-II
E  I-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Selçuklularda hükümdarların yanında sürekli bulunup güvenliğinden sorumlu olan ücretli asker sınıfı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A  Cebeciler
B  Hassa Ordusu
C  Deliler
D  Azaplar
E  Yeniçeriler
  Boş Bırakmak İstiyorum