KPSS - Tarih 

1

Türk tarihinde devletlerin güçlü olmasında vezirlerin büyük payı vardır; Osmanlılarda Sokullu Mehmet Paşa bunun en bilinen örneklerinden biridir..

Yukarıdaki bilgi ışığında ilk Türk Devletlerinde bu örneğe uyabilecek devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Çi-çi
B  Hohanyeh
C  Tardu
D  Tonyukuk
E  Nizamül-mülk
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I.Medinetü'l Fazıla

II.Kitabü'l Cebr ve'I-Mukabele

III.İhsaü'l Ulüm

IV.Kitabü'l-Musiki'l-Kebir

V. Tehafut ( tutarsızlık )

Yukarıdaki eserlerden hangisi ya da hangileri ünlü düşünür Farabi'ye ait değildir?

 

A  II-V
B  I-III
C  III-V
D  II-IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdaki medreselerden hangileri Anadolu Türk Beyliklerine ait değildir?

A  Sırçalı Medrese
B  Niğde Ak Medrese
C  Eğirdir Dündür Bey Medresesi
D  Kastamonu Köşk Medrese
E  Diyarbakır Zinciriye Medresesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

I. Hunlar

II. Göktürkler

III. Avarlar

Yukarıdaki verilen Türk Devletlerinden hangisi ya da hangileri birden fazla devlet kurmuştur?

A  I
B  I-II
C  III
D  II
E  I-II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Osmanlılarda görülen Heyet-i Vükela'nın karşılığı olarak İlk Türk Devletlerinde aşağıdaki yapılanmalardan hangisi olarak gösterilebilir?

A  Tarkan
B  Aygucı
C  Apa
D  Ayukı
E  Tamgacı
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I.Irak ve Horosan Selçukluları

II.Suriye Selçukluları

III. Anadolu Selçukluları

IV. Sargurlular

V. İldenizoğulları

Yukarıda bazı atabeylik ve devletlerin isimleri verilmiştir.

Bunlardan Büyük Selçuklu Devleti toprakları üzerinde kurulanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A  I-II
B  I-III
C  I-II-III-IV-V
D  II-III-IV
E  I-III-V
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşmiştir?

A  Ankara Savaşı
B  Niğbolu Savaşı
C  II.Kosova Savaşı
D  Varna Savaşı
E  Sırpsındığı Savaşı
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Tarihte Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A  Tolunoğulları
B  Memlükler
C  Selçuklular
D  Karahanlılar
E  İhşidiler
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Venediklerin Türk ticaret gemilerine saldırmaları üzerine I.Mehmet  zamanında ilk kez Venediklilerle savaşılmıştır.

I.Sosyal

II.Ekonomik

III.Dinii

IV.Kültürel

V.Hukuki

buna göre Osmanlı-Venedik Savaşının nedeni yukarıdakilerden hangidir?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Osmanlı Devleti Anadolu da siyasi birlik kurma çalışmaları sırasında bazı toprakları satın alma bazılarını ise akrabalık kurma yoluyla ele geçirmiştir.

Yukarıdaki bilgi ışığında Osmanlıya topraklarını satan ve topraklarının bir kısmını çeyiz olarak Osmanlıya bırakan Türk Beylikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A  Hamitoğulları-Karamanoğulları
B  Candaroğulları-Tacettinoğulları
C  Hamitoğulları-Germiyanoğulları
D  Germiyanoğulları-Karesioğulları
E  Menteşeoğulları-Saruhanoğulları
  Boş Bırakmak İstiyorum