KPSS - Tarih 

1

Alaaddin Keykubat, Yassıcemen Savaşında Harzemşahları yenilgiye  uğrattıktan sonra Eyyubilerle ve Memlüklerle dostluk kurmaya özen göstermiştir.

Alaaddin Keykubat ın bu tutumunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A  Moğol tehlikesi
B  Taht Kavgaları
C  Ticari kavgalar
D  Liderlik ülküsü
E  İslam dünyasına yakın olma isteği
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey döneminde yapılmıştır?

A  Dandanakan
B  Miryakefalon
C  Yassıçemen
D  Kösedağ
E  Malazgirt
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Başkentleri Gürgenç olan ve kendilerini Büyük Selçukluların varisi olarak gören Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A  Harzemşahlar
B  Eyyubiler
C  Memlükler
D  Fatimiler
E  Şii Büveyhoğulları
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklulardaki hükümdarlık alamentlerinden biri değildir?

A  Tuğra
B  Nevbet
C  Sancak
D  Sultan
E  Otağ
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Türk hukununun ilk kez Uygarlar döneminde yazılı hale getirilmiş olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A  Hayvancılığın gelişmesi
B  Ticaretin gelişmesi
C  Totem inancı
D  İlk defa yazıyla tanışılması
E  Çin in etkisi
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da bilinen ilk uygarlık hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A  Andronova
B  Anav
C  Kelteminar
D  Afanesyevo
E  Tagar
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

I.  Kağıt

II. Matbaa

III. Halı

IV. Para

Yukarıdakilerden hangilerinin ilk Türk Devletlerinde yaygın olarak kullanıldığı söylenemez?

A  I-II
B  I-III
C  II-III-IV
D  I-IV
E  I-II-IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Mısır tarihini araştıranların "Mısır'ın altın çağı" dedikleri dönemi yaşatan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Tolunoğlu Ahmet
B  Melikşah
C  Tuğrul Bey
D  Muhammed Bin Toğaç
E  Alparslan
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Selçuklularda , hükümdara bağlı olarak görev yapan bu askerler , değişik milletlerden küçük yaşta alınıp Gulamhane denilen yerde yetiştirilmektelerdi..

Yukarıda hakkında bilgi verilen Selçuklu askerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.?

A  Gönüllüler
B  Sipahiler
C  Hassa askerleri
D  Akıncılar
E  Beşliler
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Osmanlı devletinin kuruluş döneminde Balkanlardaki Türk ilerleyişinin durmasına neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A  Koyunhisar Savaşı
B  Palekanon Savaşı
C  Ankara Savaşı
D  Varna Savaşı
E  II.Kosova Savaşı
  Boş Bırakmak İstiyorum