KPSS - Tarih 

1

I. Semerkant

II.Konya

III.Buhara

IV.Kaşgar

V.Horosan

Yukarıda verilen kentlerden hangileri Karahanlılar dönemindeki önemli bilim ve kültür merkezleri arasında yer almamıştır?

A  II-V
B  I-V
C  III-V
D  IV-V
E  I-II
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I.İlk Türk Beylikleri

II.Anadolu Selçuklu Devleti

III. II.Türk Beylikleri

IV.Osmanı Devleti

V. Türkiye Cumhuriyeti Devleti

 Malazgirt Savaşıyla başlayan Türkiye Tarihinin bölümleri aşağıdakilerden hangisinde krolonojik olarak sıralanmıştır?

A  I-II-III-IV-V
B  I-III-II-V-IV
C  II-III-I-IV-I
D  IV-III-II-V-I
E  IV-V-III-I-II
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi,aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?

A  Sırpsındığı Savaşı ilee
B  Fetret döneminin başlanması ile
C  İstanbulun fethedilmesi ile
D  İlk donanmanın oluşturulması ile
E  Sokullu nun ölümü ile
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

I. Gelenek ve görenekler

II. Hükümdar buyrukları

III. Kurultay kararları

İlk Türk Devletlerinde Töre, yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini kapsamaktadır?

A  I
B  II
C  III
D  I-II
E  I-II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi vakıfların toplumsa hayata ilişkin faydalarına biri olarak değerlendirilmez?

A  Medrese yapımı
B  Cami ve hastane yapımı
C  Aşevi yapımı
D  İkta askerlerini besleme
E  İmarathane yapımı
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I.  Kağıt

II. Matbaa

III. Halı

IV. Para

Yukarıdakilerden hangilerinin ilk Türk Devletlerinde yaygın olarak kullanıldığı söylenemez?

A  I-II
B  I-III
C  II-III-IV
D  I-IV
E  I-II-IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Anadolu da kurulan ilk Türk Beyliklerinin Türk tarihinde üstlendikleri  en önemli rol aşağıdakilerden hangisidir?

A  Anadolu da siyasi birlik sağlamışlardır.
B  Anadolu da ticareti en üst noktaya taşımışlardır.
C  Anadolunun Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.
D  Denizlerde Bizans a karşı üstünlük sağlamışlardır.
E  Bizans hakimiyetine son vermişlerdir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Mısır tarihini araştıranların "Mısır'ın altın çağı" dedikleri dönemi yaşatan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Tolunoğlu Ahmet
B  Melikşah
C  Tuğrul Bey
D  Muhammed Bin Toğaç
E  Alparslan
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Osmanlı Devletinin kuruluş devri hükümdarlarından hangsi fetihlerden çok sorunlarla uğraşmıştır?

A  Osman Bey
B  Çelebi Mehmet
C  I.Murat
D  Yıldırım Bayezit
E  II.Bayezit
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Anadolu da 13 y.y da Türkçe , Rumca, Ermenice, ve Farsca gibi değişik diller konuşulmaktaydı.

Buna göre;

I.Anadolu da farklı kültürler vardır

II.İran kültürü zayıflamıştır.

III.Kültürler hoşgörü vardır

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A  I
B  II
C  III
D  I-III
E  II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum