KPSS - Türkçe 

1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki noktanın ( : ) kullanımı doğrudur ?

A  Onun bu tür olaylar karşısındaki tek sözü şu olur: Gelen gideni daima aratır.
B  Yükü sırtına aldı: Çıkıp gidecek oldu.
C  Vezinle kafiyeyi söktü mü: Şair oluverirmiş adam.
D  Kapılar kapalı: Demek ki bugün erken gitmişler.
E  Çay olmuş: Üstelik bardaklar da tertemiz.
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bölüm" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

A  Dizinin son bölümünü izleyemedim.
B  Bu iki sayının bölümü on sekizmiş.
C  Salonun bir bölümünü sergi için ayırmışlardı.
D  Konserimizin bu bölümünde Klasik Türk Müziği nden örnekler dinleyeceksiniz.
E  Yazının sonuç bölümünde asıl anlatılmak istenen ortaya çıkıyor.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır ?

A  Köy sorunlarına değinen yazarların çoğu, köyü tanımıyor.
B  Yazdıklarının okuyucuya bir şeyler verdiğini düşünürdü.
C  Bir cıvık çamurun üstündeki tekneler, karaya oturmuş gibiydi.
D  Şiirin topluma hitap etmesi gerektiğini yalnız Hamdi ve sen düşünüyorsun.
E  Dizelerdeki sözcüklerin kanatlandığını, uçtuğunu görmek istiyoruz.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada bir yalnışlık yapılmamıştır?

A  Yıllardır/görmediği arkadaşıyla/dün/yolda/karşılaşmış.
B  Sizi/okulun arka kapısının/önünde/bekleyeceğim.
C  Günlerdir/onu görmek için/kapıda/bekleşiyoruz.
D  Arsa sahibinin/bizden/istediği parayı/veremedik.
E  Ebrar ın/ dünkü konuşmasını/ hepimiz/beğenmiştik.
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisinde yer kavramı vurgulanmıştır?

A  Kavgayı başlatan çocuklar bahçeden çıkarıldı.
B  O zamanlar,evlenecek çiftler düğünden önce birbirlerin görmezlerdi.
C  O tarihlerde kız çocukları okula pek gönderilmezdi.
D  Yakın tarihe kadar uzay bir sır sayılırdı.
E  Adamın kafasına balkondan saksı düşmüş.
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ( ) yeni bir sürgün gelir çatar (  ) Şairimiz Malta ya gidecektir bu kez ( )

Yukarıdaki cümlelerde parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A  (;)(...)(...)
B  (;)(.)(...)
C  (,)(.)(...)
D  (,)(...)(!)
E  (,)(.)(.)
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı taşımaktadır?

A  toplantı iki hafta sonraya ertelendi.
B  Salon, baştanbaşa halıyla kaplıydı.
C  Sporcular, beş yıldızlı bir otele yerleştiler.
D  Güzel bir tatil geçirmiştik.
E  Hava kirliliğini azaltmak amacıyla kurşunsuz benzin kullanılıyor.
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

"Bırakmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eski durumunu değiştirmemek" anlamında kullanılmıştır?

A  Sigarayı bırakmak irade meselesidir.
B  Gece geç vakit döneceğimiz için, çocukları evde bıraktık.
C  Artan parayı, masanın alt gözüne bıraktım.
D  Ömrü boyunca sanatla uğraştı da büyük bir eser bırakamadı.
E  Masayı duvar dibine çek; ama sandalyeleri yerinde bırak.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında orta hece düşmesine uğramaz?

A  Devir
B  Kovuk
C  Alın
D  Burun
E  Hüküm
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konması en uygun olur ?

A  Öğretmen, konuşmasını keserek birden bağırdı.
B  Akşamları otobüsler öyle kalabalık ki
C  Bozgun haberi Avrupa yı birbirine katmıştı.
D  Günde birkaç şarkı bestelediği oluyordu.
E  Şöhreti bütün imparatorluğa yayılmıştı.
  Boş Bırakmak İstiyorum