KPSS - Türkçe 

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem "övgü" hem "yergi" söz konusudur?

A  Siz buna çalışmak mı diyorsunuz; televizyonun karşısında oturmak mı çalışmak?
B  Eser, Türk edebiyatında yer etmiş birçok romancımızı tanıtıyor; bir de yurt dışı Türklerinin romanlarından örnekler verebilseydi...
C  Bu saatten sonra dondurma almaya gidecekmiş; Allah akıl versin.
D  Bu yıl da sınavı kazanamadı, bu çocuğun hali ne olacak?
E  Herkes görevini bilsin, başkasının işine burnunu sokmasın; yoksa kötü olur.
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ( ) yeni bir sürgün gelir çatar (  ) Şairimiz Malta ya gidecektir bu kez ( )

Yukarıdaki cümlelerde parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A  (;)(...)(...)
B  (;)(.)(...)
C  (,)(.)(...)
D  (,)(...)(!)
E  (,)(.)(.)
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

( ) Sonra geldi mi ( ) bilmem ( ) ( ) dedi ( )  

Yukarıda boş bırakılan parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir ?

A  (")(?)(")(.)(.)
B  (-)(-)(.)(,)(.)
C  (")(,)(.)(")(.)
D  (")(,)(.)(")(.)
E  (")(.)(?)(")(.)
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses düşmesi yoktur?

A  Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider.
B  Kıvrılarak akan su az ileride bir göle karışıyordu.
C  Komutan askerlerine saldırıyı emretti.
D  Minicik elleriyle bize çiçek toplamış.
E  Kısacık saçlarıyla daha hoş görünüyordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Yazar birden giriyor konuya, Hiç güçlük çekmiyor hikaye sürüp giderken. Kahramanları bizden. Bizim gibi konuşuyorlar. Tek sözcük gereksiz değil. Sıkmıyor okuru bir sürü benzetmeyle. Neyi anlatmak istiyorsa düpedüz varıyor üstüne. Başlarken nasıl yürekli, kendi güvenliyse, bitirirken de öylesine yalın ve kesin. Tam değerini veriyor konunun, ne eksik, ne fazla.

Aşağıdakilerden hangisi sanatçının bu parçada tanıtılan özelliklerinden değildir?

A  Duru, yalın bir anlatımının olması
B  Gözlem yeteneğinin güçlü olması
C  Konusuna hakim olması
D  Konuyu dolambaçlı yollara sapmadan ifade etmesi
E  Kültürünün çok zengin olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A  Ahbab bu saatte nereye gidiyorsun? diye seslendi.
B  Yanlız kalmaya hiç alışamamıştı.
C  Pazarın girişinde tesdicileri göreceksin.
D  Çömlekçilik de tarihe karışmaya başladı.
E  Dedem, İstanbul dan Ankara ya onbir günde gelebilmiş?
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

"Biz insanlar, başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerden başka bir şey değiliz."

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A  Günümüz insanı,her geçen gün biraz daha yalnızlığa itilmektedir.
B  Kişi,kendi içinde bulamadığı mutluluğu,başka hiçbir yerde bulamaz.
C  Kişi,toplumla kaynaştığı oranda insan olma bilincine erişir.
D  Aynı ortamda yaşayan insanlar,ister istemez birbirleriyle anlaşırlar.
E  Çevresiyle iletişim kuramayan insan,çevresini değiştirmek zorunda kalır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Akdeniz geceleri alabildiğine yıldızlıdır ( ) Güneş hem battıktan sonra gökyüzü öylesine güzeldir ki ( ) Hem sık sık yıldız kayar ( ) geceyi renklendiren irili ufaklı, renk renk yıldızlar ( )

A  (:)(!)(.)(!)
B  (.)(,)(.)(!)
C  (!)(...)(.)(.)
D  (.)(...)(;)(.)
E  (.)(...)(.)(...)
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A  Yarın saat dörtte sınava gireceğim.
B  Gökte uçuşan kuşları seyrediyorduk.
C  Kadın ipe asılı çamaşırları topladı.
D  Senin bu renkte bir kazağın vardı.
E  Elbiseni pekte beğenmiş gibi durmuyordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?

A  Nehir kasabanın birkaç kilometre ötesinden akıp gidiyordu.
B  On beş, yirmi yıl içinde kel tepelerin yerini yemyeşil ağaçlar almıştı.
C  Bu eşsiz doğa güzelliğine herkes hayran kalmıştı.
D  Dağ yolunu tırmanmaya başladığımızda çevremizi kuş sesleri sarmıştı.
E  Arada bir ağaçlara tırmanan sincaplar sessizliği bozuyordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum