KPSS - Türkçe 

1

Hız, çağımıza damgasını vuran kavramların başındadır ve bu çağda gündelik yaşamın hızı bana hep baş döndürücü gelmiştir. Fakat beni asıl düşündüren şu ki bu hız, her gün, her an periyodik bir artış gösteriyor. Ve bu ritim içinde sürdüğümüz yaşamda en çok sinirlendiğim sözlerden biri, " Şu ayrıntıyı nasıl olur da gözden kaçırırsın?" sorusu olmaya başladı.

Bu parçanın yazarı, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır.?

A  Gündelik yaşamın ritminin insanları olumsuz etkilemesine
B  Hızlı değişime ayak uydurulmasına
C  Yaşamın hızlı değişimi karşısında bile hala ayrıntılarla uğraşılmasına
D  Değişim sürecinde bazı ayrıntıların gözden kaçırılmasına
E  Gündelik yaşamın baş döndürücü hızla değişimine
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi farklı bir nedene dayanmaktadır?

A  Kahvaltı salonuna girdik hepimiz.
B  Cumartesi günü siz de maça gelin.
C  Nasıl söylersin bu sözleri?
D  Kardeşinin düğününe niçin gelmedin?
E  Ömrüm boyunca bu anı unutamam.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A  Ahbab bu saatte nereye gidiyorsun? diye seslendi.
B  Yanlız kalmaya hiç alışamamıştı.
C  Pazarın girişinde tesdicileri göreceksin.
D  Çömlekçilik de tarihe karışmaya başladı.
E  Dedem, İstanbul dan Ankara ya onbir günde gelebilmiş?
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

İlim bize dışı gösterir, onun öğrettikleri bizim dışımızda kalır; sanat ve edebiyat ise öğretmez, sezdirir, kavratır. Ahlakın istediği de asıl bu sezme, kavrama gücüdür. Edebi terbiyeden geçmemiş insanın hayali işlemez ki kendisinden başkalarının acılarına dertlerine ortak olabilsin, onlarla dert ortağı olabilsin.

Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A  Tanık gösterme
B  Örnekleme
C  Karşılaştırma
D  Somutlaştırma
E  Benzetme
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Çeşitli konularda (I) yeri geldikçe , söylendiği gibi (II) kelimeler canlı varlıklara benzerler. ( III ) kullanıldıkları yerlere göre değişik nitelikler gösterirler (IV) Onun için kelimeleri isim, sıfat, fiil, (V) gibi kalıplaşmış bir sınıflandırma içinde dondurmak içinde dondurmak doğru olmaz.

 Yukarıdaki numaralı yerlerin hangisinde üç nokta ( ... ) kullanmak gerekir ?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe,kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A  Herkesin saygı duyduğu kişiler,gerçekten saygıdeğer kişilerdir.
B  Saygı görmeyi amaç edinmeyen kişi,hiçbir hedefe ulaşamaz.
C  Her insan,karşıdakine saygı gösterebilir;önemli olan bu saygıyı hak etmektir.
D  Saygı görmek isteyen kişi,önce saygılı olmayı bilmelidir.
E  Kişi,kendine olan saygısını ancak kendi tutumu sonucu yitirebilir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Yazar birden giriyor konuya, Hiç güçlük çekmiyor hikaye sürüp giderken. Kahramanları bizden. Bizim gibi konuşuyorlar. Tek sözcük gereksiz değil. Sıkmıyor okuru bir sürü benzetmeyle. Neyi anlatmak istiyorsa düpedüz varıyor üstüne. Başlarken nasıl yürekli, kendi güvenliyse, bitirirken de öylesine yalın ve kesin. Tam değerini veriyor konunun, ne eksik, ne fazla.

Aşağıdakilerden hangisi sanatçının bu parçada tanıtılan özelliklerinden değildir?

A  Duru, yalın bir anlatımının olması
B  Gözlem yeteneğinin güçlü olması
C  Konusuna hakim olması
D  Konuyu dolambaçlı yollara sapmadan ifade etmesi
E  Kültürünün çok zengin olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağadakilerden hangisinde bağlaç olan    ki  nin yazımı yanlıştır?

A  Halbuki onu aramamıştım.
B  O ki seni aramıyor, sen onu hiç arama.
C  Bir de baktımki tabaklar elimden kayıvermiş.
D  Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
E  Güneş ki bizi ısıtır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Arasöz ve ara cümlelerin  başında ve sonunda virgül kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisinde virgül bu görevde kullanılmıştır.?

A  Bu sınavı, inanıyorum ki, en iyi şekilde verecek.
B  Komşularımızdan biri, alt kattaki, elinde bir tepsi ile çıkageldi.
C  Geçmişi arama, onu her an gündeme getirmek, geleceği yok eder.
D  Teyzemler, annemlerin en küçüğü, İstanbul da oturuyor.
E  Sorulardan bazılarını, özellikle bilgi ağırlıklı olanlarını, yapamıyorum.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bölüm" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

A  Dizinin son bölümünü izleyemedim.
B  Bu iki sayının bölümü on sekizmiş.
C  Salonun bir bölümünü sergi için ayırmışlardı.
D  Konserimizin bu bölümünde Klasik Türk Müziği nden örnekler dinleyeceksiniz.
E  Yazının sonuç bölümünde asıl anlatılmak istenen ortaya çıkıyor.
  Boş Bırakmak İstiyorum