KPSS - Türkçe 

1

Herkes, her konuyla ilgili doğrunun ne olduğunu çok iyi anlatabiliyor; ama asıl önemli olan bilmek değil,...

Bu cümleye aşağıdakilerden hangisiyle devam edilemez?

A  bilinenleri söylemektir
B  bunları pratiğe dökebilmektir
C  düşünce ve davranışların tutarlı olmasıdır
D  bilgileri yaşama geçirmektir
E  bilgiden yararlanabilmektir
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır ?

A  Köy sorunlarına değinen yazarların çoğu, köyü tanımıyor.
B  Yazdıklarının okuyucuya bir şeyler verdiğini düşünürdü.
C  Bir cıvık çamurun üstündeki tekneler, karaya oturmuş gibiydi.
D  Şiirin topluma hitap etmesi gerektiğini yalnız Hamdi ve sen düşünüyorsun.
E  Dizelerdeki sözcüklerin kanatlandığını, uçtuğunu görmek istiyoruz.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Karşıda Gediz Ovası sapsarı görünüyor.Ovanın tam ortasından kıvrıla kıvrıla akan bir çay geçiyor. Çayın kıyıları koyu yeşil sögüt ve kavak ağaçları... Dışarıya doğru tarlalar... Kimisi kara nadan, kimisi sarı; ekilmiş ve yetişmiş ekinler... Daha ileride, sonsuz kır, bembeyaz uzayıp gidiyor.

Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır?

A  Öyküleme-tanımlama
B  Örnekleme-öyküleme
C  Karşılaştırma-alıntı
D  Betimleme-örnekleme
E  Karşılaştırma-tanımlama
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Çocuğun minicik elleri vardı.   

Bu cümlede geçen altı çizili sözcükteki ses olayının özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Denizin ortasında bir adacık yüzüyor gibiydi.
B  Daracık sokaklarda araba kullanmak zordur.
C  Çocuk, incecik fidanları bahçeye dikecekti.
D  Bembeyaz teknecik denizde yavaş yavaş yol alıyordu.
E  Küçücük bir yelkenliyle okyanusu geçti.
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağadakilerden hangisinde bağlaç olan    ki  nin yazımı yanlıştır?

A  Halbuki onu aramamıştım.
B  O ki seni aramıyor, sen onu hiç arama.
C  Bir de baktımki tabaklar elimden kayıvermiş.
D  Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
E  Güneş ki bizi ısıtır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın sonuç cümlesi olabilir?

A  Öyleyse bu konuda söylenmiş diğer sözlere de bakalım.
B  Bağımsızlığın tanımını yapan şu cümleyi tekrar inceleyelim.
C  Son zamanlarda eline kalem alan herkes kendini şair sanıyor.
D  Yanlış anlaşılan terimlerden biri de eleştiride nesnelliktir.
E  İşte bu bilgiler ışığında düşünülürse sanatçıya düşen görevin önemi anlaşılır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Sanki bir kış akşamüstü gibiydi. Çok uzakta koyu gri dağların üstünde kırmızımsı çizgiler külrengi bulutları parçalıyordu. Önümüzde uçsuz bucaksız yeşillikler uzanıyor, bu dağınık kara parçaları sularla kesiliyor, uzakta güçlükler görebildiğim ufuk çizgisine yakın bir yerde, dev gibi bir şelaleye dönüşen pek çok akarsu kara parçalarından olmadık biçimler oluşturuyordu.

Bu parçada kullanılan anlatım yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A  Örnekleme
B  Açıklama
C  Öyküleme
D  Tartışma
E  Betimleme
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

"Şehirlerarası yollar dar olmamalı." Cümlesindeki "dar" sözcüğünün anlamca karşıtı olan "geniş" sözcüğü hangi cümlede hangisinde kullanılmıştır?

A  Amcam oldukça geniş bir insandır; her tür espriyi kaldırabilir.
B  Size bu konuda geniş bir bilgi veremem; bu yetkilerimi aşar.
C  Kaldığımız otelin geniş koridorları vardı.
D  Biraz geniş düşün; bu yatırım üç yıl sonra ne olur biliyor musun?
E  Yürüyüş için geniş önlemler alan yetkililer bilgi veriyordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulamaya örnek vardır?

A  Sıra bize geldiğinde kalkar gideriz.
B  Doğmak gibi ölmek de mukadder, ruhum.
C  Bir tatlı hayal alemi kur kendisine sen.
D  Sen onu gel de bana sor.
E  Sensin onu yok denizde kaptan gemime.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

İsmin    de hali eklendiği sözcüklere bitişik yazılır, ünlü  ve ünsüz uyumuna uyar, bağlaç olan  de ise ünlü uyumuna uymaz va daima ayrı yazılır.

Bu tanıma göre, aşağıdaki seceneklerin hangisinde de lerin  yazımında yanlışlık yapılmamıştır?

A  Basit cümle de bir tek yargı bulunur.
B  Bu çocuklara sokakta da mı rahat yok?
C  Cüneyt de de hastalık belirtileri başlamış.
D  Parkda da bulamadık onları.
E  Bu dere de de balık avlandığını biliyor musun?
  Boş Bırakmak İstiyorum