KPSS - Türkçe 

1

Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yalnışlık yapılmıştır?

A  Bir vakit sonra/ herkes / işine / devam etti.
B  Onun/ seni anlayacağını/ sanmıyorum.
C  Mezuniyet törenine / bizden başka hiç kimse / katılmadı.
D  Bu ödülü / uzun bir çalışmanın sonunda / kazandım.
E  Neşeli başlayan gezi / küçük bir kazayla / sona erdi.
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisinden söz edilemez?

A  İşlerimi zamanında yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim.
B  Düzgün konuşmadığı için gülüp duruyorlar.
C  Kanepenin üzerine uzanmış, yorgunluktan uyuyakalmış.
D  Yaşlı adam, üzüntüsünden hastalanmıştı.
E  Sevincinden olur olmaz şeyler söyleyerek herkese takılıyordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olasılık olabilirlik söz konusudur?

A  Kar yağıyor kış geldi artık.
B  Onunla konuşmalısınız, köyün en yaşlı kişisidir.
C  Ben onu çok iyi tanırım, çok dürüst bir çocuktur.
D  Siz de biliyorsunuz ki o kardeşlerinin en küçüğüdür.
E  Geç kaldık, sanırım o gitmiştir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

İlim bize dışı gösterir, onun öğrettikleri bizim dışımızda kalır; sanat ve edebiyat ise öğretmez, sezdirir, kavratır. Ahlakın istediği de asıl bu sezme, kavrama gücüdür. Edebi terbiyeden geçmemiş insanın hayali işlemez ki kendisinden başkalarının acılarına dertlerine ortak olabilsin, onlarla dert ortağı olabilsin.

Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A  Tanık gösterme
B  Örnekleme
C  Karşılaştırma
D  Somutlaştırma
E  Benzetme
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden cümlelerden hangisinin soru sözcüğü nesneyi buldurmaya yöneliktir ?

A  Buraya niçin geldiniz ?
B  Yarınki toplantıda konuşacak mısınız ?
C  Başbakan size ne anlattı ?
D  Bu konuda kime danıştınız ?
E  Sizce toplantı nasıl olmalı ?
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bulmak" eylemi, ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A  Kaybolan kitabımı sonunda buldum.
B  İki gün aradıktan sonra çantamı buldum.
C  Çağın hastalığı için bu ilâcı bulmuşlar.
D  Kaybolan cüzdanımı dolmuşta bulmuşlar.
E  Arabanın ruhsatını dolapta bulmuş.
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Her biri birbirinden biraz daha yüksek olan bu tepelerin birinde, bugün Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya bulunur.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir ?

A  Özne
B  Zarf tümleci
C  Nesne
D  Dolaylı tümleç
E  Yüklem
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekte öyle olmayan,öyle sanılan" anlamı vardır?

A  Tuz benzeri bir maddeyi karışımın içine koydu.
B  Önceleri bana da her şeyin sorumlusu o gibi gelmişti.
C  İnsana canlılık veren, su gibi bir sıvı daha var mı?
D  Bir düş kadar güzeldi her şey; ama uyanınca bitti.
E  Ne yaptığını sanıyor bu adam böyle, diyerek uzaklaştı.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Yağmur, yağmur... Bu neyi anlatır?

Son yaz derlenmiş, son ateş sönmüş

Düz yollara inen son kaçkın, son eşkıya

Hüznü bir köşesinden tutup kaldırmıştır.

Yukarıdaki dörtlüğe bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A  Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük kullanılmıştır.
B  Ünsüz benzeşmesi vardır.
C  Ulama vardır.
D  Ses düşmesi meydana gelmiştir.
E  Yumuşama vardır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A  Çocuk, irili ufaklı çakıl taşlarını kovaya dolduruyordu.
B  Aşağı yukarı bir aydır seninle konuşmak istiyordum.
C  Uzak yakın demeden bütün arkadaşlarını ziyaret ederdi.
D  Parktaki çınarın koyu gölgesi altında eski püskü elbiseli bir adam uyuyordu.
E  Onunla er geç karşılaşıp bu sorunu çözeceğim.
  Boş Bırakmak İstiyorum