KPSS - Türkçe 

1

Yüklemi bulunmayan cümlelerin sonunda kullanılır.

Sözün devamını okuyucuya bırakmak amacıyla kullanılır.

Sözün bittiği yerde kesildiğini anlatmak amacıyla kullanılır.

Yukarıda bazı özellikleri ifade edilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A  İki nokta (:)
B  Üç nokta (...)
C  Sıra noktalar (........)
D  Kısa çizgi (-)
E  Virgül (,)
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye en yakın durumdadır?

A  Analık kadına güç verir.
B  Her kadın güçlü bir anadır.
C  Ananın gücü kadınlığından gelir.
D  Analık, kadınların güçlü duygusudur.
E  Analık, güçlülüğün ilk koşuludur.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Yazarlık yaşamı boyunca, hep o tanıdığı sokakları, insanları, insanların acılarını ve umutlarını yazdı. 

Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A  Eserlerinde sürekli, halkın konuştuğu dili kullanır.
B  Bu şiirinde sıradan bir insanın ölümünü işliyor.
C  Romandaki bütün olaylar, küçük bir çocuğun bakışıyla anlatılıyor.
D  Yazar, kitabın sonunda, bu uzun öykünün bir özetini vermiş.
E  O, hiçbir zaman kolaycılığa kaçmamış, hep nitelikli eserler ortaya koymuştur.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Denemelerin (I) doğrudan doğruya sanat amacını taşıyan metinler olmadı gibi (II) doğrudan doğruya bir mesajı iletmek için yazılmış metinler de değildir (III) Ama şunu kesinlikle belirtmek isterim (IV) Sanatı , bir oyun, bir eğlence, bir kendini tatmin (V) toplumdan soyutlanmış bir uğraş olarak almıyorum.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisneI iki nokta (:) getirilmelidir?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir anlatım yoktur?

A  Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri Mehmet Akif tir.
B  Birçok öğrenci gibi o da zorlandı.
C  Türkiye, Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmıştır.
D  Her anne gibi onun annesi de duygusaldır.
E  Gelişmiş illerimiz içinde Bursa nın ayrı bir yeri vardır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Böyle bir durumda, eserimiz, insanımızın hayatından bir parçayı yansıtır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğe dizilişi yukarıdaki cümlenin öğe  dizilişi ile özdeştir ?

A  Sanatçı, insanları sevmesini bilen insandır.
B  Sanat hayatı, her şeyden önce granit gibi bir yürek ister.
C  Daha önceki yıllarda Büyük Doğu dergisi yayın hayatına girmişti.
D  O yıllarda ben, şiir kitaplarını okumazdım.
E  Sanatçı, hayatı boyunca bu iki kaynağı aynı potada eritmiştir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Birtakım sözü aşağıdakilerin hangisinde yanlış yazılmıştır?

A  Güzel bir takım elbise alacağım, dedi.
B  Bu odaya bir takım koltuk sığmaz.
C  Onlara bir takım porselen tabak götürebiliriz.
D  Bir takım ansiklopediye bu para yetmez.
E  Buraya geldi, bir takım sorular sordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?

A  Nehir kasabanın birkaç kilometre ötesinden akıp gidiyordu.
B  On beş, yirmi yıl içinde kel tepelerin yerini yemyeşil ağaçlar almıştı.
C  Bu eşsiz doğa güzelliğine herkes hayran kalmıştı.
D  Dağ yolunu tırmanmaya başladığımızda çevremizi kuş sesleri sarmıştı.
E  Arada bir ağaçlara tırmanan sincaplar sessizliği bozuyordu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı bir anlatım söz konusudur?

A  Aysel Gaziantep e ayın başında gelecek.
B  Bana bak, kardeşimden ne istiyorsun?
C  Çocuğa ateşi çıktığı için mi ilaç verdin?
D  Beni görünce babama çok benzediğimi söyledi.
E  Hani, hep beraber pikniğe gidecektik?
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için parantezle gösterilen yere virgül ( , ) getirilebilir?

A  Hırsız ( ) çocuğa bir simit verdi.
B  Yaşlı ( ) teyzeyi ziyarete gittik.
C  Çalışkan ( ) insanlar hayatta başarılı olurlar.
D  İhtiyar ( ) adam yavaşça ayağa kalktı.
E  Çok titiz ( ) biri olduğunu sana söylemiştim.
  Boş Bırakmak İstiyorum