KPSS - Türkçe 

1

Aşağıdakilerden hangisinde "ki" den sonra cümle devam ettirilmezse anlam eksikliği anlam eksik olur?

A  Öyle de bakılmaz ki
B  Buna can dayanmaz ki
C  Bu,sizin anlayabileceğiniz bir şey değil ki
D  Her şey olduğu gibi söylenmez ki
E  Söylediklerinizi biliyor olmalı ki
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

"Bırakmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eski durumunu değiştirmemek" anlamında kullanılmıştır?

A  Sigarayı bırakmak irade meselesidir.
B  Gece geç vakit döneceğimiz için, çocukları evde bıraktık.
C  Artan parayı, masanın alt gözüne bıraktım.
D  Ömrü boyunca sanatla uğraştı da büyük bir eser bırakamadı.
E  Masayı duvar dibine çek; ama sandalyeleri yerinde bırak.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olamaz?

A  Duygu ve düşüncelerimizin anlatım aracı dildir.
B  Her kelime bir ya da birkaç anlam taşır.
C  Kişinin yetişme düzeyi, konuşmasından ve yazmasından anlaşılır.
D  Anlatım korkusu, konuşma ve yazmayla giderilebilir.
E  Görüldüğü gibi; deyimler bir kavramı, karşılığı olan bir kelimeden daha etkili olarak ifade eder.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Konuşma, toplumun oluşmasında önemli bir etkendir; başka bir deyişle insanlar, konuşarak, anlaşarak bir araya gelir ve kaynaşırlar. İyi konuşanlar, dinleyicileri daha kolay etkiler...

Düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olmaya en uygundur?

A  Demokrasi, konuşma ile kurulur, uygulanır ve yaşatılır.
B  Toplumlarda konuşmanın önemi daha artmıştır.
C  Bu nedenle iyi konuşanlar her zaman sevilmişlerdir.
D  İyi ilişkiler ancak konuşma yoluyla kurulur.
E  Onun içindir ki, önderlerin birinci niteliği, güzel ve etkili konuşma yetenekleridir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Bu sanatçımız, yıllarca çocuklar tarafından ilgiyle okunan pek çok romanının yazarıdır. Elbette onun üslubu çocukları boşu boşuna etkilenmemiştir.Çünkü onu yakından tanıyanlar bilir ki o çocuk olarak kalmıştır.Onun çocuksu hassasiyeti, sıcacık anlatımıyla samimi cümlelere dönüşerek daha kolay büyülemiştir çocuk kitlesini.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisidir?

A  Hiçbir zaman olgun bir kişiliğe ulaşılmadığı
B  Bütün eserlerinin çocuklar için olduğu
C  Çocuklara yönelik romanlar kaleme aldığı
D  Yapıtlarında kişisel sorunlarını yansıttığı
E  Çocuk ruhlu olmasının,romanlarının çocuklarca sevilmesinde etkili olduğu
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için parantezle gösterilen yere virgül ( , ) getirilebilir?

A  Hırsız ( ) çocuğa bir simit verdi.
B  Yaşlı ( ) teyzeyi ziyarete gittik.
C  Çalışkan ( ) insanlar hayatta başarılı olurlar.
D  İhtiyar ( ) adam yavaşça ayağa kalktı.
E  Çok titiz ( ) biri olduğunu sana söylemiştim.
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ince" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A  Hasta ziyaretine çiçek götürmek gerçekten ince bir davranıştı.
B  En küçük bir işi bile inceden inceye hesaplardı.
C  Tatilde okumak için, kütüphaneden ince bir kitap seçmişti.
D  Gülcan ın ne kadar ince bir insan olduğunu sen bilmiyor musun?
E  Sanatçı arkadaşlarına yaptığı ince göndermeler dikkatlerden kaçmadı.
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?

A  Beni bu güzel havalar mahvetti.
B  Ankaranın dağı taşı beton yığınıyla dolmuş.
C  Böyle şeyleri kimseye anlatamazsın.
D  Hayalindeki küçük evi özlüyordu.
E  Yeni Hayata romanı Orhan Pamuk u üne kavuşturdu.
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesini örnekleyen bir kullanım vardır?

A  Avukat Remzi Bey in odası baştanbaşa halı kaplıydı.
B  Ayakkabı boyamı nereye koyduğumu unuttum.
C  Ellerinde ellerim dertlerinden arınır.
D  Bütün güzelliği, siyah saçlarında örülüydü onun.
E  Onun aklı derslerinde değil.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekte öyle olmayan,öyle sanılan" anlamı vardır?

A  Tuz benzeri bir maddeyi karışımın içine koydu.
B  Önceleri bana da her şeyin sorumlusu o gibi gelmişti.
C  İnsana canlılık veren, su gibi bir sıvı daha var mı?
D  Bir düş kadar güzeldi her şey; ama uyanınca bitti.
E  Ne yaptığını sanıyor bu adam böyle, diyerek uzaklaştı.
  Boş Bırakmak İstiyorum