KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

I.Seçimler ve halk oylaması genel oy esasına göre yapılır.

II.Seçimler ve halk oylaması açık sayım ve döküm esasına göre yapılır

III.Seçimler ve halk oylaması tek turlu seçim esasına göre yapılır.

IV.Seçimler ve halk oylaması tek dereceli seçim esasına göre yapılır.

V.Seçimler ve halk oylaması içişleri bakanlığının gözetim ve denetimi altında yapılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri 1982 Anayasasının seçimler ve halk oylaması hakkında öngördüğü ilkeler arasında yer alır?

A  I,II,III
B  I,II ve IV
C  I,III ve V
D  II,IV ve V
E  III,IV ve V
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisi Türkiye de çıkarılmaz ?

A  Altın
B  Gümüş
C  Petrol
D  Elmas
E  Toryum
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yüksek mahkemelere arasında sayılmamıştır?

A  Danıştay
B  Sayıştay
C  Yargıtay
D  Askeri Yargıtay
E  Uyuşmazlık Mahkemesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Deniz turizmi iklim koşullarının elverişli ve kumsallarının yaygın olduğu alanlarda gelişme gösterir.

buna göre aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir ?

A  Akçaabat
B  Bodrum
C  Kuşadası
D  Side
E  Alanya
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türkiyenin dışa bağımlılığı daha fazladır ?

A  İlaç
B  Kağıt
C  Tekstil
D  Boya
E  Seramik
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Sosyal güvenlik hakkı anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

A  Genel hükümler
B  Kişinin hakları ve ödevleri
C  Temel haklar ve ödevler
D  Siyasi haklar ve ödevler
E  Sosyal-ekonomik haklar ve ödevler
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Ülkemizde bitkisel yağ fabrikalarının Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesinde yoğun olması aşağıdakilerden hangisi en çok hangisi ile ilişkilidir ?

A  Ulaşımın kolay olması
B  Su kaynaklarının bol olmasıyla
C  Sanayinin gelişmiş olmasıyla
D  Hammaddenin bol olmasıyla
E  İş gücünün fazla olmasıyla
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki Mahkemesi Başkanını kim secer?

A  Cumhurbaşkanı
B  Başbakan
C  TBMM
D  Bakanlar Kurulu
E  Anayasa Mahkemesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılının nisan ayından, "5 yılda 1 milyar çocuğa, eğitim"kampanyasanı başlatan sivil toplum örgütüdür?

A  Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği
B  21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür vakfı
C  Anne ve Cocuk Eğitimi vakfı
D  Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı
E  Türk Eğitim Vakfı
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdaki merkezlerin hangisinde zeytin üretimi ve zeytincilik daha yaygındır ?

A  Aydın
B  Edremit
C  Bodrum
D  Uşak
E  Denizli
  Boş Bırakmak İstiyorum