KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

I. Seçilmelidir geri bırakma nedeni ortadan kalkmamışsa ,ertelem kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanır.

II. Ara seçim her seçim döneminde en fazla 2 defa yapılır ve genel seçimden 30 aş geçmeden yapılamaz.

III.Boşalan üyelikler, üye tamsayının %5 ine ulaştığında genel seçimlere kalan süre dikkatine alınmadan ara seçim yapılır.

Seçimlerle ilgili olarak hangisine doğrudur?

A  I-III
B  II
C  II-III
D  I
E  Hiçbiri
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı yürütme ile ilgili görev ve yetkiler arasında yer alır.?

A  Gerektiğinde TBMM yi toplantıya çağırmak
B  Gerek görürse yasama yılının ilk günü Mecliste açılış konuşması yapmak
C  2/3 oy çokluğu ile kabul edilmiş anayasa değişiklerini gerek görürse halkoyuna sunmak
D  Başbakanı atamak
E  Kanunları yayımlamak
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

1982 Anayasasına göre kanun hükmünde kararname çıkarılması için gereken yetki kanununda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zor değildir?

A  Kanun hükmünde kararnamenin amacı
B  Kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri
C  Yetkiyi kullanma süresi
D  Kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırılacağı kanunlar
E  Süresi içinde birden çok kararname çıkarılıp çıkarılmayacığı
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Türkiye de aşağıdaki secim sistemlerinden hangisi  uygulanmaktadır.?

A  %10 ülke, %5 çevre barajlı , nispi temsili sistemi
B  Seçim cevresi barajlı nispi temsili sistemi
C  %10 ülke barajlı, nispi temsil sistemi
D  %5 barajlı nispi temsil sistemi
E  Basit çoğunluk sistemi
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

1982 Anayasasına göre , hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir.?

A  Ekonomiden sorumlu devlet bakanı, adalet bakanı ve dışişleri bakanı
B  İçişleri bakanı, milli savunma bakanı ve ulaştırma bakanı
C  Adalet bakanı, içişleri bakanı ve ulaştırma bakanı
D  Adalet bakanı , milli eğitim bakanı ve içişleri bakanı
E  Milli savunma bakanı, adalet bakanı ve maliye bakanı
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

DDK aşağıdakilerden hangisini denetleyemez?

A  Türkiye Eczacılar Birliği
B  Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu
C  Üniversite Rektörlükleri
D  Deniz Kuvvetleri komutanlığı
E  Diyanet işleri başkanlığı
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazıılı kaynaklarından biri değildir?

A  Örf ve adet
B  Kanun
C  Tüzük
D  Yönetmenlik
E  Anayasa
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Kullanıldıkları zaman mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran haklara ne ad verilir?

A  Kişilik hakları
B  Kurucu yenilik doğuran haklar
C  Ailede haklar
D  Bozucu yenilik doğuran haklar
E  Değiştirici yenilik doğuran haklar
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Ergene havzasında yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde yoğunluk sırasıyla doğru olarak verilmiştir ?

A  Mısır - Pamuk - Fındık
B  Zeytin - Pamuk - Fındık
C  Haşhaş - Fındık - Pamuk
D  Pamuk - Zeytin - Ayçiceği
E  Ayçiceği - Pirinç - Buğday
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlar ne ad verilir?

A  Kamusal hukuk
B  Tarihi hukuk
C  Dogmatik Hukuk
D  Tabii Hukuk
E  Mevzu Hukuk
  Boş Bırakmak İstiyorum